Cestovná a tropická medicína I
(CTM)

Študijný program Verejné zdravotníctvo. Magisterské štúdium, 1. ročník