Manipulačná geometria
(MGEO)

Kurz "Manipulačná geometria" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "Manipulačné a virtuálne geometrické modelovanie v príprave učiteľov pre primárne matematické vzdelávanie" a registračným číslom MŠ KEGA 028UK-4/2011.