Určovacie praktikum z rastlín ("poznávačka")
(UPR)

Determinačné praktikum z botaniky