• Výberovka pre tretiakov fyzikov. Informácia je spojená s fyzikou. Svet je ale na mikroúrovni kvantovomechanický, nie klasický. Je potom kvantová informácia čosi viac? Ako by sa dalo s pomocou kvantovej mechaniky spracovávať informácie a robiť výpočty inak (a lepšie) ako dnes, klasicky? Na to a ďalšie zaujímavé témy na rozhraní fyziky a informatiky sa v tomto úvodnom kurze pozrieme.
Preskočiť Navigácia

Navigácia

    • Kurzy

      • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky