Kategórie kurzov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Fyzika 
 Úvod do kvantovej teórie informácieTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
Filozofická fakulta 

KKIV 
 Bibliometria a informetriaZhrnutie
 Budovanie informacnych fondovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Čitateľský klub vo virtuálnom prostredí
 Databázové systémyZhrnutie
 Databázové systémy a dátové modelyZhrnutie
 Dejiny knižníc a knižnej kultúryZhrnutie
 Dejiny vydavatelstva a kniznej distribucieZhrnutie
 Informačná analýza
 Informačná architektúraTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Informačné a komunikačné technológieZhrnutie
 Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní - cvičeniaZhrnutie
 Informačné technológie a internetZhrnutie
 Informačný prieskumZhrnutie
 InkunábulistikaZhrnutie
 Klasifikácia a indexovanie
 Knizna ilustraciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Latinčina starých tlačí
 Manažment informačných inštitúciíZhrnutie
 Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb 3 : Informačné zdrojeTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Mediálna a informačná gramotnosťTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Mediálna a informačná gramotnosť II
 Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prácZhrnutie
 Metodika prace s detskym citatelomTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Metodológia tvorby a hodnotenia multimédiíTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje internetuTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Organizácia a riadenie knižničných a informačných inštitúciíTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Organizácia informácií v elektronickom prostredíZhrnutie
 Organizácia poznania a informačné jazyky
 Organizácia práce s historickými knižnými fondmi
 Personálny manažmentZhrnutie
 Prekladový seminár z jazyka starých tlačí
 Projektovanie informačných systémovZhrnutie
 Projektový manažment
 Regigovanie a DTPZhrnutie
 Rodinné čítanieTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár k záverečnej práci 1
 Seminár z dejín knižnej kultúryZhrnutie
 Spracovanie historických dokumentovZhrnutie
 Spracovanie informácií v kultúreZhrnutie
 Správa informačných zdrojovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Tlačené médiá v historickom vývoji II
 Tlačené médiáv historickom vývoji I
 Typológia informačných zdrojovTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Úvod do nových mediíZhrnutie
 Vyhľadávanie informácií IZhrnutie
 Využívanie informačných zdrojovZhrnutie
 Využívanie informačných zdrojov v KIŠZhrnutie

KLMV 
 Filozofia vedy C.G.HempelaZhrnutie
 Modely vedeckeho vysvetleniaZhrnutie
Pedagogická fakulta 
 Environmentálna výchova
 Prírodovedné a sociálne štúdie v predškolskej a mimoškolskej výchove
 Výskumná a projektová prácaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Didaktika jazykov II
 Jazykový kurz (zostavenie vyučovacej hodiny)Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Deutsche Syntax
  PSYCHOLINGUISTIKTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Nemecká morfológia
 Seminár k bakalárskej práci OBTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z nemeckej morfológie
 Sociálna psychológia pre UMSTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Sociálna psychológia pre VUZTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Sociálne otázky sexuality a roduTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Trening socialnych zrucnosti ucitelovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Úvod do psychológie pre LCPTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Úvod do psychológie pre UMSTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Úvod do rodových štúdií Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Úvod do štúdia OVTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Základy sociológie OBTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Základy sociológie PSYTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Katedra preprimárnej a primárnej edukácie  
 Manipulačná geometriaZhrnutie
Právnická fakulta 
 Corporate Governance
 Negotiation
 Intellectual Property Valuation
 Economic Development
 Competition Law
 Financial Regulation
Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena 

Všeobecné lekárstvo - General Medicine 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Verejné zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť, ošetrovateľstvo 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Radiológia a zobrazovacie metódy 
 Rádiológia a nukleárna medicína / Radiology and Nuclear Medicine

Pracovné lekárstvo a toxikológia 
 Vybrané kapitoly z pracovného lekárstva / Occupational Medicine and Toxicology
 Špecializačný kurz z pracovného lekárstva

Ostatné 

Fyziológia a patologická fyziológia 
 Patologická fyziológia
Lekárska fakulta 
 Principles of imaging methods in medicineTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
CIT kurzy 
 CMS Typo3-admTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 CMS Typo3-redTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Excel StartTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Organizácia tímovej práce - MS OutlookZhrnutie
 PowerPointTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Tvorba e-kurzov v LMS MoodleTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Windows StartTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Word StartTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
Rôzne