Informácie pre učiteľov, zamestnancov a študentov UK

Centrum informačných technológií (CIT) spravuje elearning na UK.

V rámci CIT sa momentálne pracuje na rozšírení služieb poskytovaných pre podporu elearningu. Zatiaľ poskytujeme tieto služby:

Učitelia a zamestnanci UK

1. Otváranie nových kurzov

Predtým, ako požiadate o vytvorenie kurzu, je potrebné sa aspoň raz prihlásiť do systému Moodle. Údaje o vašom celouniverzitnom konte sa totiž dostanú do Moodle databázy až po prvom prihlásení.

  1. Prihláste sa do Moodle (v pravom hornom rohu hlavnej stránky Moodle) s použitím celouniverzitného mena a hesla
  2. Opäť sa odhláste (už sa budete nachádzať v databáze Moodle)
  3. Pošlite email na adresu moodle@uniba.sk, v ktorom požiadate o otvorenie nového kurzu a uvediete vaše meno a priezvisko, fakultu a katedru, názov kurzu/kurzov, ktoré žiadate otvoriť, kto bude učiteľom kurzu, ak to nie ste vy.
  4. Pamätajte že na to, aby mohli dostať prístupové práva aj spoluučitelia, musia byť v Moodle databáze aj oni, t. j. prvý krát sa prihlásiť a odhlásiť z Moodle!

Pre začiatok práce s Moodle si môže každý učiteľ či zamestnanec UK požiadať o otvorenie vlastného kurzu (priestoru) pre prácu a komunikáciu so študentami. Okrem verzií kurzov, ktoré zamestnanec učí je možné požiadať aj o otvorenie tzv. cvičného priestoru, ktorý nie je zviazaný zo žiadnym učeným predmetom pre lepšie naučenie sa pracovať s Moodle. Tieto cvičné kurzy, ak ostanú nezviazané s učeným predmetom sa potom neprenášajú do nových inštalácií Moodle v ďalších školských rokoch. Pre otvorenie nového kurzu kontaktujte elearning oddelenie CIT na adrese moodle@uniba.sk

2. Tutoriál a školenia pre prácu s Moodle

Tutoriál pre prácu s Moodle pre učiteľov a zamestnancov

Centrum informačných technológií ponúka niekoľko druhov školení pre prácu s Moodle. Popis jednotlivých školení nájdete na webstránke UK.

3. Individuálne konzultácie

Ak nemáte možnosť byť súčasťou školenia pre viacero záujemcov a potrebujete pomôcť začať pracovať s Moodle, alebo už s Moodle viete pracovať ale máte špecifický problém, s ktorým potrebujete pomôcť, môžte kontaktovať elearningové oddelenie CIT na adrese moodle@uniba.sk so žiadosťou o individuálnu konzultáciu.

Študenti UK

Úvodné školenie

Pre študentov, ktorí doposiaľ s Moodle nepracovali a chceli by pre začiatok získať základný prehľad o tom, ako Moodle funguje, je pripravený krátky kurz Úvod do Moodle pre študentov.

Ide o krátky kurz (potrebujete cca 30 minút), ktorí môžu študenti absolvovať sami a nájdu v ňom základné informácie o tom, ako sa pohybovať a študovať v Moodle prostredí na UK.