Ako funguje elearning cez Moodle na UK.

Tento text obsahuje iba praktické informácie o princípoch fungovania Moodle a elearningu na UK.
Všeobecné informácie o histórii elearningu, histórii jeho zavádzania na UK a pod. nájdete na webstránke UK.
Elearning na Univerzite Komenského je spravovaný Centrom informačných technológií UK (CIT). Univerzita Komenského využíva systém na správu elearningu (Learning Management System) Moodle.
Každý učiteľ a zamestnanec UK môže používať Moodle na podporu výučby a komunikáciu so študentami.

Učitelia, zamestnanci aj študenti pre prístup do systému Moodle používajú celouniverzitné prihlasovacie meno a heslo, t.j. to isté meno a haslo používané pre prístup k ostatným elektronickým službám UK, ako email, akademický informačný systém a pod.

Okrem prenosu prihlasovacích údajov, Moodle nemá komplexnejšie prepojenie s AIS. Kurzy v Moodle sa nevytvárajú automaticky, ak sú otvorené v AIS, študenti do kurzov tiež nie sú prihlasovaní automaticky. Používanie Moodle pre online, hybridnú výučbu, či pre elektronickú podporu klasickej výučby je dobrovoľné a v Moodle databáze sa nachádzajú kurzy iba tých učiteľov, ktorí sa rozhodli Moodle využívať a požiadali elearningové oddelenie na UK o otvorenie predmetu.

Každý rok počas letných prázdnin realizuje upgrade na novšiu verziu Moodle. Nová verzia sa spravidla objaví ako nová inštalácia Moodle pre ďalší školský rok. Všetky aktívne kurzy z predchádzajúceho školského roku sú prenesené do novej verzie Moodle, pričom sú očistené od študentských dát a pripravené na použitie s novými študentami v ďalšom roku. Staré inštalácie Moodle ostávajú dostupné pre prípad, ak je potrebné sa opätovne dostať k odovzdaným zadaniam, vyplneným testom, či diskusiám z predchádzajúceho akademického roka.

Ak si teda učiteľ raz požiada o otvorenie kurzu pre predmet, ktorý vyučuje v danom akademickom roku, v nasledujúcich akademických rokoch už o jeho vytvorenie žiadať nemusí, predmet sa automaticky prenáša.

Po vytvorení kurzu dostane učiteľ plné administratívne práva pre svoj kurz, je sám plne zodpovedný za obsah materiálov a za zabezpečenie práva na ich zverejnenie. Učiteľ tiež kontroluje prístup študentov do kurzu. Študenti, ktorí si daný kurz zapísali v AIS nie sú automaticky zapísaní do Moodle verzie kurzu. Musí ich tam buď zapísať ich učiteľ, alebo im môže umožniť, aby sa do kurzu zapísali sami.