2021/2022 ARACHNOLÓGIA

Článkonožce patria medzi evolučne najúspešnejšie organizmy našej planéty. Jednou zo skupín článkonožcov sú klepietkavce, ktoré sa delia do viacerých samostatných skupín. Jednou z nich sú pavúkovceTrieda pavúkovce zahŕňa prevažne terestrické klepietkavce. Čo do počtu druhov ide o bezkonkurenčne najbohatšiu skupinu klepietkavcov. V priebehu semestra sa študent oboznámi s históriou výskumu pavúkovcov, naučí sa systém pavúkovcov a oboznámi sa s ich morfológiou, ekológiou a životnými stratégiami.