2023/2024 Patol. anatómia a patol. fyziológia - Nelekárske študijné programy

test typu „multiple choice“ (otázka a 3 možné odpovede, z ktorých len 1 je správna); každá správna odpoveď je ohodnotená 1 bodom; dĺžka trvania trvanie testu: 45 minút