2023/2024 Základy sexuálnej výchovy (2mgr)

skupina určená pre 2. ročník mgr. štúdia učiteľstva výchovy k občianstvu

vyučujúca Minarovičová K.