2023/2024  Starý zákon (4) - múdroslovné spisy a žalmy (KKT61019)
  • Učiteľ: Martina Korytiaková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.