2022/2023 Psychologické aspekty učenia sa CJ - letný semester

 Hlavným cieľom kurzu je rozvíjať pedagogicko-psychologicko-lingvistické  myslenia budúcich učiteľov anglického jazyka v duchu humanizujúcich prístupov k výučbe a na pozadí najnovších poznatkov psychológie učenia sa a vyučovania cudzích jazykov .V nadväznosti na poznatky o prístupe zameranom na žiaka sa kurz zameriava na individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov. Tématický obsah kurzu a ďalšie informácie sú uvedené v sylaboch.

  • Učiteľ: Gabriela Lojová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.