2022/2023 Teória hudby I.
  • Učiteľ: Michal Hottmar
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.