2022/2023 Dejiny a teória hudby I.

Kurz prináša informácie o hudobnej histórii od staroveku až po barok, vývoj hudobno-teoretického myslenia v rámci uvedených období, vývoj melodicko-harmonického myslenia.

  • Učiteľ: Michal Hottmar
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.