2022/2023 Psychologické aspekty učenia sa CJ - jednoodbor (Mgr)

Kurz je priamym pokračovaním kurzu Úvod do aplikovanej psycholingvistiky v Bc štúdiu. V nadväznosti na poznatky o prístupe zameranom na žiaka sa tento kurz zameriava na Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov. Hlavným cieľom je naďalej rozvíjať pedagogicko-psychologicko-lingvistické myslenie učiteľov na pozadí najnovších poznatkov psychológie učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. Obsah kurzu:

1. Introduction.

2.-3. Revision: Learner-centred teaching

4. Developmental and individual differences in foreign LL:

5.         - brain and foreign language learning (FLL)

6.         - age and FLL

7.         - aptitude for FLL, impact of IQ on FLL           

8.         - learning styles in FLL

9.         - learning strategies in FLL

10.       - affective states in FLL, 

11. Psycholinguistic aspects of FL grammar learning (Johnson´s model)

12. Summary