2022/2023 Latinčina pre právnikov Angela Škovierová