2021/2022 Etnické a náboženské konflikty v Európe
  • Učiteľ: Daniel Gurňák
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.