2021/2022 Štátna skúška z Trestného práva
  • Učiteľ: Marek Kordík
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.