2021/2022 Globálne a regionálne aspekty hygieny pôdy
  • Učiteľ: Ivan Šimkovic
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.