2022/2023 Seminár z filozofie - lektúra filozofických textov
  • Teacher: Juraj Vittek
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2022/2023 Synkriticizmus - filozofia konkordancie

Kurz "Synkriticizmus – filozofia konkordancie" je venovaný výkladu základov synkritickej filozofie a synkritického spôsobu života. Prvou myšlienkou synkriticizmu je prianie inakosti tomu, kto sa s ním stretne. Z toho vyplýva, že autor synkriticizmu nečaká ani na súhlas, ani na nasledovanie. Synkriticizmu ide o to, aby ten, kto sa s ním stretne, v priebehu tohto stretnutia (čítania, kritiky a pod.) identifikoval svoje vlastné stanovisko, podľa možnosti iné, akým je synkriticizmus. Rovnakého už bolo dosť, ide o iné.

Kurz je určený pre doktorandov.

Podkladový text kurzu si možno stiahnuť TU.

Ako pomôcka môže slúžiť dokument "Malá encyklopédia synkriticizmu" alebo "Glosár synkriticizmu".

Aplikačné možnosti synkriticizmu sa preberajú v dokumente "Aplikačné možnosti synkriticizmu".

Ďalšie informácie a materiály o synkriticizme a jeho mieste v kultúre sprístupňuje stránka "Pomocný slovník filozofa".

  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2022/2023 Čítanie a písanie filozofických textov