2021/2022 Metódy klasifikácie obrazu DPZ
  • Teacher: Tomáš Goga
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2021/2022 Vývoj geografických aplikácii v GIS
Získať základné znalosti o skriptovaní v prostredí GIS a prakticky ich použiť pri vývoji geografických aplikácií.
  • odovzdanie samostatných zadaní / dopracovanie zadaní z hodín v priebehu semestra podľa špecifík výuky a kurzu
  • 1 samostatná práca v skúškovom období

Hodnotenie v % (100 bodov):

A – 100 až 93,

B – 92 až 85,

C – 84 až 77,

D – 76 až 69,

E – 68 až 60.

Fx – 59amenej.

Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.

  • Teacher: Tomáš Goga
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet