2021/2022 Humánna geografia (1) - cvičenia
  • Učiteľ: Richard Hluško
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Geografia priemyslu a dopravy - cvičenia
  • Učiteľ: Richard Hluško
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.