2023/2024 2nd year -Physiology 1

Physiology 1 for 2nd year study - 2021/22

2023/2024 Fyziológia -OŠE
2023/2024 Fyziológia-BMI2022
2023/2024 Patol. anatómia a patol. fyziológia - Nelekárske študijné programy

test typu „multiple choice“ (otázka a 3 možné odpovede, z ktorých len 1 je správna); každá správna odpoveď je ohodnotená 1 bodom; dĺžka trvania trvanie testu: 45 minút

2023/2024 Physiology 2 .