2023/2024 Mikrobiológia pre študentov farmácie

V tomto kurze nájdete testy na skúšku z mikrobiológie.