2021/2022 Fyzická geografia 2
  • Učiteľ: Ivan Ružek
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Biogeografia
  • Učiteľ: Ivan Ružek
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.