2020/2021 Deutsch PVP 5. ročník
  • Učiteľ: Lucia Lauková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Medizinisches Deutsch
2021/2022 PVP Nemecký jazyk
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.