2021/2022 Hebrejčina 1.
2021/2022 Cvičenia z hebrejčiny 1.
2021/2022 Úvod do Starej zmluvy
2021/2022 Hebrejčina 2
2021/2022 Cvičenia z hebrejčiny 2
2021/2022 Exegéza 2 (Proroci)
2021/2022 Exegéza 4 (Spisy)
2021/2022 Seminár Exegetické kázanie