2022/2023 Hebrejčina 1.
2022/2023 Cvičenia z hebrejčiny 1.
2022/2023 Úvod do Starej zmluvy
2022/2023 Biblická archeológia
2022/2023 Hebrejčina 2
2022/2023 Cvičenia z hebrejčiny 2
2022/2023 Exegéza 2 (Proroci)
2022/2023 Exegéza 4 (Spisy)
2022/2023 Seminár Exegetické kázanie