2021/2022 Úvod do včasno a vrcholnostredovekej archeológie
  • Teacher: Martin Neumann
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2021/2022 Stredoveká archeológia všedného dňa
  • Teacher: Martin Neumann
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2021/2022 Materiálna kultúra 1 - praktické cvičenie
  • Teacher: Martin Neumann
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2021/2022 Moderné meracie techniky v archeológii
2021/2022 Vybrané problémy európskeho praveku 1
  • Teacher: Martin Neumann
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet