2021/2022 Petrografia sedimentárnych hornín
  • Učiteľ: Katarína Šarinová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Petrológia sedimentarnych hornín
  • Učiteľ: Katarína Šarinová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.