2021/2022 Dejiny staroveku
  • Učiteľ: Daniela Rošková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Dejiny starovekého Východu
  • Učiteľ: Daniela Rošková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Antická historiografia
  • Učiteľ: Daniela Rošková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Úvod do štúdia antických dejín
  • Učiteľ: Daniela Rošková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.