2022/2023 Dejiny staroveku
2022/2023 Dejiny starovekého Východu
2022/2023 Antická historiografia
2022/2023 Úvod do štúdia antických dejín