2021/2022 Dejiny staroveku
2021/2022 Dejiny starovekého Východu
2021/2022 Antická historiografia
2021/2022 Úvod do štúdia antických dejín