2022/2023 Kancelaristika: elektronizácia, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov (KKT62094)
  • Učiteľ: Peter Šantavý
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.