2022/2023 Ministerstvo Zdravotníctva SR Basic Training Course for Tissue and Cell Inspectors - 2019

With this link you will enter the Ministerstvo zdravotníctva SR Basic Training Course for the training of inspectors of tissue and cell procurement and tissue establishments and ART centres.

  • Trainer: Ján Koller
  • Trainer: Michal Trnka
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.