2021/2022 Základy geológie

testovanie z predmetu: 

Základy geológie, 

Základy geológie a vývoj prírody, 

Podporné prírodovedné predmety: geológia